Blog (EN/PL)

Posted in POLSKI, Praktyczny przewodnik

Woda alkaliczna

Uruchomienie samoleczenia organizmu zależy od uzyskania równowagi pomiędzy oczyszczaniem a odżywianiem. Kontrolując odczyn pH posiłków musimy pamiętać, że także to, co pijemy ma jakiś odczyn pH, a więc przyczynia się do zakwaszenia lub alkalizacji organizmu.
Okazuje się, że nawet woda wodzie nierówna, i jeden jej rodzaj może nawadniać i alkalizować, a inny – przeciwnie. Woda butelkowana, którą kupujemy w sklepie czy woda z wodociągów ma zazwyczaj pH 7 i dodatni potencjał redoks (wskaźnik jakości wody). Przyjmuje się, że redoks powyżej +200mV jest niekorzystny dla zdrowia, pro-oksydacyjny (utleniający).
Woda alkaliczna, zbliżona parametrami do płynów naszego ciała, czyli najlepiej przyswajająca się, nawadniająca optymalnie nasz organizm ma pH co najmniej 7,5 i redoks silnie ujemny. Taka woda wspomaga nasze inne prozdrowotne działania i usprawnia zachodzenie wszelkich procesów w organizmie. Występuje w niektórych naturalnych źródłach lub może być wytwarzana przez specjalne urządzenia.
Jest jednak jedno ALE. Woda alkaliczna, jak sama nazwa wskazuje, alkalizuje, i to silnie, czyli nasila oczyszczanie, na które organizm z przerostem Candidy nie ma środków. Dlatego nie zachęcam do wprowadzenia jej w pierwszym etapie leczenia Candidy, a dopiero wtedy, kiedy organizm będzie już dysponował jakimiś zasobami. Ale nawet wtedy należy to zrobić powoli, najpierw przez jakiś czas mieszając wodę butelkowaną i alkaliczną pół na pół.

Ja używam wody z generatora pomysłu polskiego inżyniera – do picia, gotowania i moczenia warzyw w celu usunięcia części chemicznych zanieczyszczeń. Urządzenie jest drogie, ale całkowicie zwraca się po około dwóch latach. Sposób sprzedaży i kontakt z firmą nie należą do najprostszych, natomiast samo urządzenie i późniejszy serwis są jak najbardziej warte polecenia.

Link dostępu do platformy (po odebraniu e-booka otrzymujesz link do sklepu oraz maile informacyjne):

http://mojawodazycia.emaillabs.info.pl/click/?lt=aHR0cHM6Ly9hcHAubW9qYXdvZGF6eWNpYS5wbC8jL3NwL3Nla3JldHktemRyb3dlai13b2R5L3AvOTc1fE9HVXhOell6WVdVNU1XWXlZemRrWlRZNU1UazJOelk0TnpFNFpHRmhaV1JBWVhCcExtVnRhV0ZzYkdGaWN5NXVaWFF1Y0d4OFUyRjBMQ0F4TmlCS1lXNGdNakF4TmlBeU1Ub3dNam94T0NBck1ERXdNSHhoYkdsamFtRXVlbVJoYm10dmQzTnJZVUJ3Y205aWIyNXZMbkJzZkRFdWJXOXFZWGR2WkdGNmVXTnBZUzV6YlhSdw%3D%3D

Advertisements
Posted in ENGLISH, Practical guide

Alkaline water

Starting the body’s healing process depends on achieving a balance between cleansing and nourishing. By controlling the pH of your meals, you have to remember that what you drink also has a pH and so it influences the acidification or alkalization of the body.
It turns out that not all water is the same and one kind of it can hydrate and alkalize, while another – the opposite. Bottled water, which you’d buy at the store or the water from the pipes usually has a pH of 7 and a positive reduction potential (a measure of water quality). It’s agreed that a reduction potential above +200 mV isn’t good for your health, as this means the water is an oxidant.
Alkaline water, close in parameters to our bodily fluids, which means the easies water to absorb and which optimally hydrates your body has a pH of at least 7,5 and a strongly negative reduction potential. This water supports any other efforts and makes all the bodily processes easier. It is found in several natural sources or can be produced by specialized devices.
There is one BUT. Alkaline water, as you may guess based on the name, alkalizes. Sometimes very strongly, which means it intensifies the process of cleansing, which a body with Candida overgrowth can’t afford. This is why I do not recommend introducing it in the first stage of treating Candida overgrowth, but only when the body has gathered some resources. But even then you should do it slowly, mixing half bottled and half alkaline water at first for a period of time.

Posted in POLSKI, Przepisy, zupy

Meksykańska zupa z kurczakiem

Potrzebne składniki:
– filet z kurczaka
– mała cebula
– oliwa lub ghee
– 2 łyżki mąki (orkiszowej, owsianej)
– dwa pomidory
– czerwona papryka
– marchewka 
– por
– seler
– kukurydza ze słoiczka
– przyprawy: kurkuma, chili, sól, kolendra, kozieradka, suszony czosnek
– ćwierć szklanki mleka kokosowego
– suszony jarmuż lub pietruszka do posypania

– opcjonalnie – ugotowana fasola adzuki

 1. Kurczaka pokroić na małe kawałki, doprawić solą, kurkumą, chili, otoczyć w mące i usmażyć z drobno pokrojoną cebulą.
 2. Zagotować wodę z solą, kolendrą, kozieradką i suszonym czosnkiem, wrzucić drobno pokrojoną marchewkę, por, seler, paprykę i pomidory obrane ze skórki, gotować około 15 minut, zmiksować na krem razem z mlekiem kokosowym.
 3. Dodać kukurydzę, fasolę i kurczaka z cebulą, posypać suszonym jarmużem lub pietruszką.

Zupa bez fasoli adzuki wymaga suplementacji 10 mg witaminy B6, z fasolą – 25 mg B6.

IMG_0566

 

Posted in ENGLISH, Recipes, soups

Mexican chicken soup

Ingredients:
– chicken fillet
– a small onion
– olive oil or ghee (clarified butter)
– 2 tablespoons of flour (spelt, oat)
– 2 tomatoes
– red bell pepper
– carrot
– leek
– celery
– canned corn
– spices: turmeric, chili, salt, cilantro, fenugreek, dried garlic
– 1/4 cup of coconut milk
– dried kale to sprinkle on top

– (optionally) cooked adzuki beans

 1. Chop the chicken into small pieces, season with salt, turmeric, chili. Coat with flour and fry with chopped onion.
 2. Boil water spiced with salt, cilantro, fenugreek and dried garlic, add in the chopped carrot, leek, celery, pepper and peeled tomatoes, cook for about 15 minutes, blend into a creamy consistency with coconut milk.
 3. Add the corn, beans, chicken and onion, sprinkle parsley or kale on top.

This soup without adzuki beans requires the supplementation of 10 mg of vitamin B6, with adzuki beans – 25 mg of vitamin B6.

IMG_0566

 

 

Posted in O suplementacji, POLSKI

Witaminy B w dużych dawkach (powyżej 100% RWS)

Rozrost Candidy powoduje zużycie wszystkich dostępnych w organizmie źródeł witamin B i substancji od nich zależnych na próby powstrzymania rozwoju grzyba. Powoduje to upośledzenie funkcjonowania wszystkich układów, a nawet stany zapalne, będące sygnałem bezsilności, „wyjałowienia” organizmu. Wydawałoby się, że w takiej sytuacji ratunkiem są jak największe dawki witamin B i wiele osób zachęconych reklamą po nie sięga. Paradoksalnie przynosi to jednak odwrotny efekt – dlaczego?
Witaminy B nie są magazynowane, są zużywane na bieżąco, według priorytetów, które ustala sam organizm. Naczelnym i logicznym priorytetem w sytuacji kandydozy jest pozbycie się grzyba. Tam organizm kieruje wszelkie nadwyżki witamin B w danym momencie, nie na uzupełnienie już powstałych deficytów powodujących objawy i pogorszenie samopoczucia. Witaminy te nawet w ogromnych dawkach nie są w stanie pokonać rozrośniętej Candidy, bo prowokują ją do samoobrony, czyli zwiększonego wydzielania toksyn. Neutralizacja tych toksyn pochłania jeszcze większą ilość witamin i substancji od nich zależnych. W ten sposób im większe uderzeniowe dawki będziemy stosować, tym bardziej zrujnujemy organizm, powiększając już istniejące niedobory i nasilając ich objawy.
Jedynym sposobem na dostarczenie organizmowi witamin B jest przemycenie ich ich wraz z jedzeniem w taki sposób, aby nie zalkalizowały uderzeniowo środowiska Candidy i nie obudziły jej mechanizmów samoobronnych. To oznacza kontrolowanie pH posiłków uzupełnionych o suplementację witamin B w niewielkich dawkach. Wtedy organizm zużywa dostarczone witaminy na bieżące procesy trawienia i wchłaniania, sukcesywnie uzupełniając powstałe wcześniej niedobory. Odbudowane zasoby pozwalają mu na utrzymanie coraz bardziej alkalicznego pH swojego środowiska, w naturalny sposób eliminującego Candidę. Jest to proces długotrwały, ale skuteczny.

Witaminy B w dużych dawkach nie powinny być suplementowane w pierwszych dwóch etapach leczenia Candidy poza wyjątkowymi sytuacjami uzupełnienia nimi silnie kwasotwórczego posiłku (np. samego mięsa). Należy je stopniowo wprowadzać w trzecim etapie przy zwiększeniu suplementacji innych witamin i pierwiastków, których wchłanianie zależy od witamin B. U ludzi bez kandydozy witaminy B w dużych dawkach są doskonałym uzupełnieniem niedoborów powstałych na skutek okresowego wzmożonego oczyszczania, po dużym wysiłku fizycznym, chorobach, zabiegach chirurgicznych, przewlekłym stresie itp.
Uwaga – alkaliczność samych witamin B może zostać znacznie zwiększona przez zawartość w preparacie witaminy C i innych substancji lub alkalizujących wyciągów z roślin (algi, acerola, dzika róża, pietruszka itp.). Należy zdecydowanie unikać takich preparatów do czasu przejęcia przez organizm kontroli nad Candidą.

Zrzut7

Posted in About supplementation, ENGLISH

B vitamins in large doses (over 100% RDA)

Candida overgrowth causes all existing sources of B vitamins and substances that depend on them in the body to be exhausted in attempts of stopping the fungus. This hinders all systems and even causes inflammation, which is a sign of helplessness and lack of resources of the body. It would seem that in this situation the cure is obviously the biggest possible doses of B vitamins and many people, encouraged by advertisements reach for them. Paradoxically, this only brings on the opposite effect – why?

B vitamins are not stored, but used in current time, according to priorities, established by the body itself. The prime and logical priority in the presence of a Candida overgrowth is getting rid of the fungus. That’s what the body directs all of its resources (the surplus of B vitamins at that moment) and not for getting rid of the deficiencies, which cause symptoms and worsen the state the body is in. Those vitamins, even in gigantic doses, are not capable of defeating Candida, because they provoke its defense mechanisms, which means an increased production of toxins. Neutralizing these toxins consumes an even larger amount of vitamins and substances dependent on them. This is why the bigger the large doses of vitamins you use, the more you ruin your body, deepening the pre-existing deficiencies and intensifying the symptoms.
The only way for delivering B vitamins to the body is smuggling them in with food in a way that does not disturb Candida’s environment and cause it to defend itself. This means controlling the pH of your meals, completed with supplementing B vitamins in small doses. In this case, the body uses the supplemented vitamins for the ongoing processes of digestion and absorption, systematically doing away with the pre-existing deficiencies. The rebuilt resources allow it for slowly keeping the intestinal pH more and more basic (alkaline), which naturally eliminates Candida. This is a long, but effective process.

B vitamins in large doses should not be supplemented in the first two stages of treating Candida except for emergency situations, like using them to complete a strongly acidogenic meal (like meat alone). They should be gradually introduced in the third stage, with the increased supplementation of other vitamins and elements, the absorption of which depends on the presence of B vitamins. In people without Candida overgrowth, B vitamins in large doses are a great way of getting rid of deficiencies caused by temporary increased cleansing, after an intense physical exertion, illnesses, surgical procedures, chronic stress etc.
Caution – the alkaline pH of the B vitamins themselves can be significantly increased by the content of vitamin C and other alkaline substances or plant essences (algae, acerola, rose hip, parsley etc.) in the preparation. You should definitely avoid those preparations until your body has regained control over Candida.

Posted in dania główne, POLSKI, Przepisy

Sałatka z żołądków drobiowych

Potrzebne składniki:

–  żołądki drobiowe (ok.0,5 kg)
– groszek zielony mrożony (szklanka)
– kukurydza ze słoika
– ogórek kiszony (2-3 szt.)
– por
– majonez
– sól, pieprz

– opcjonalnie: ryż (pełnoziarnisty, czerwony, czarny)

 1. Ugotować żołądki do miękkości w osolonej wodzie. Można wodę doprawić kozieradką, kolendrą, suszoną papryką i zatrzymać wywar jako bazę do zupy.
 2. Żołądki ostudzić, wyjąć, pokroić w drobną kostkę.
 3. Ugotować groszek, najlepiej na parze, wystudzić. Jeśli w wodzie, to ją również zatrzymać jako wywar do zupy.
 4. Por i ogórki pokroić bardzo drobno. Można sparzyć por wrzątkiem przed krojeniem, będzie łatwiej strawny.
 5. Pokrojone żołądki, groszek, por, ogórki i odcedzoną kukurydzę wymieszać razem, doprawić solą i pieprzem, dodać łyżkę majonezu.
 6. Zostawić w lodówce na kilka godzin, żeby sałatka się „przegryzła”.
 7. Podawać z grzanką ciemnego pieczywa lub z dodatkiem ryżu. Taka sałatka wymaga suplementacji 25 mg witaminy B6.

IMG_0555 2